Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Osakeyhtiöoikeuden oppikirja (2017)

Pönkä Ville

Osakeyhtiö on Suomen yleisin ja tärkein yhteisömuoto. Osakeyhtiön tarkoituksena on tarjota joustava ja luotettava organisaatiorakenne yritystoiminnan harjoittamista varten. Osakeyhtiötä voidaan käyttää yhtä hyvin niin pienimuotoisessa kuin laajamittaisessa yritystoiminnassa. Yhtä osakeyhtiöiden ääripäätä edustaa yhden osakkeenomistajan pienyritys ja toista ääripäätä monikansallinen pörssiyhtiö. Osakeyhtiöihin liittyviä oikeuskysymyksiä tarkastelevaa oikeudenalaa kutsutaan osakeyhtiöoikeudeksi. Osakeyhtiöoikeuden tehtävänä on antaa selkeä yleiskuva osakeyhtiöiden toimintaan vaikuttavasta sääntelystä ja tarjota perusteltuja kannanottoja erilaisiin tulkintakysymyksiin. Kaikkia osakeyhtiöitä koskeva yleislaki on osakeyhtiölaki, minkä lisäksi osakeyhtiöiden toimintaa vaikuttavat lukuisat muut lait, asetukset ja suositukset. Osakeyhtiöoikeus muodostaa siten hyvin laajan normiverkon ja sitä on mahdollista lähestyä monesta eri näkökulmasta ja erilaisin painotuksin.

Tässä kirjassa keskitytään osakeyhtiöoikeuden yleisiin oppeihin. Kirjassa annetaan muun muassa vastaus siihen, mikä on osakeyhtiö, minkälaista sääntelyä osakeyhtiöihin kohdistuu ja mikä on osakeyhtiöoikeuden suhde muihin oikeudenaloihin. Lisäksi erityistähuomiota annetaan osakeyhtiölain keskeisille periaatteille. Osakeyhtiölain muita säännöksiä käsitellään puolestaan keskittymällä päätöksentekoon, edustamiseen ja vastuuseen, rahoitukseen ja varojenjakoon sekä osakeyhtiön elinkaareen, eli yhtiön perustamiseen, purkamiseen ja yritysjärjestelyihin.

Kirja on tarkoitettu Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoekirjaksi, mutta se soveltuu myös yleisemmin oppikirjaksi sekä tietolähteeksi aihepiiristä kiinnostuneille lakimiehille ja yrittäjille. Kirjoittaja OTT, siviili- ja kauppaoikeuden dosentti, VT Ville Pönkä Toimii yliopistonlehtorina, varadekaanina ja koulutusohjelman johtajana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

select_variation

PDF

0 €

lataa oston jälkeen

Painettu kirja

15 €

toimitetaan 2-3 arkipäivässä