Product successfully added to your shopping cart Go to cart
Something went wrong
Not in stock

Den finska straffrättens grundelement

Dan Frände

I boken ges en översiktlig bild av det finska straffrättssystemet. Efter en allmän beskrivning av vad som avses med brott och straff redogörs för vissa centrala brottstyper. Hit hör bl.a. brott mot liv och hälsa samt sexualbrotten. Därefter följer en beskrivning av delarna i det finska brottsbegreppet. Boken avsluts med påföljdsläran. De viktigaste straffarterna tas upp och straffmätningens grundprinciper skisseras. 

Dan Frände är professor emeritus i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet. 

Bokserien Juridikens grunder är avsedd för alla som är intresserade av juridik och juridiska frågor. 

select_variation

Printed book

42 €

ships in 2-3 weekdays

PDF

0 €

download after purchase

E-book

6.6 €

download after purchase

  • Page-count 90
    Language Swedish
    Series Oikeuden perusteet

Näin luet e-kirjoja lukualustallamme